GDZometr.ru

Алгебра. 10 клас. 2010р. Профільний рівень

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

§ 1.1. Множини та операції над ними

§ 1.2. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин

§ 1.3. Числові множини

§ 1.4. Метод математичної індукції

§ 2.1. Поняття числової функції

§ 2.2. Особливості і графіки основних видів функцій

§ 2.3. Побудова графіків функцій

§ 3.1. Рівняння-наслідки

§ 3.2. Системи рівнянь

§ 3.3. Застосування властивостей функцій

§ 4. Нерівності зі змінними

§ 5. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля

§ 6. Рівняння й неріваності з параметрами

§ 7. Графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними

§ 8.1. Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність

§ 8.2. Дії над многочленами

§ 8.3. Теорема Безу

§ 8.4. Схема Горнера

§ 8.5. Знаходження раціональних коренів

§ 9.1. Корінь n-го степеня та його властивості

§ 9.3. Обернена функція

§ 10.1. Найпростіші способи розв'язування ірраціональних рівнянь

§ 10.2. Застосування властивостей функцій

§ 10.3. Приклади використання інших способів розв'язування ірраціональних рівнянь

§ 11. Ірраціональні нерівності

§ 12.1. Узагальнене поняття степеня

§ 12.2. Степенева функція, її властивості та графік

§ 13. Розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параматрами

§ 14. Радіанна міра кутів

§ 15. Тригонометричні функції кута

§ 16. Властивості тригонометричних функцій

§ 17. Графіки функцій

§ 18. Співвідношення між тригонометричними функціями

§ 19.1. Формули додавання

§ 19.2. Формули подвійного аргументу

§ 19.3. Формули зведення

§ 19.4. Формули суми і різниці

§ 19.5. Формули потрійного та половинного аргументів

§ 19.6. Формула перетворення виразу

§ 20. Обернені тригонометричні функції

§ 21. Розв'язання найпростіших тригонометричних рівнянь

§ 22. Розв'язання найпростіших тригонометричних рівнянь, які відрізняються від найпростіших

§ 23. Розв'язання систем тригонометричних рівнянь

§ 24. Приклади розв'язання

§ 25. Розв'язання тригонометричних нерівностей

§ 26. Тригонометричні рівняння з параметрами