GDZometr.ru

Біологія. 11 клас. 2014р. Робочий зошит

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

Розмноження організмів

Нестатеве розмноження організмів

Статеве розмноження організмів

Будова та утворення статевих клітин

Закономірності спадковості

Основні поняття генетики

Закони Г. Менделя. Моногібридне схрещування

Закони Г. Менделя. Дигібридне схрещування

Закони Г. Менделя. Статистичний характер і цитологічні основи

Хромосомна теорія спадковості

Розв'язання генетичних задач

Тематичний контроль 1

Закономірності мінливості

Комбінативна, мутаційна, модифікаційна мінливість

Види мутацій

Генотип як цілісна СИСТЕМА

Основні закономірності функціонування генів ц про- та еукаріот

Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу

Індивідуальний розвиток організму

Запліднення

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму

Життєвий цикл у рослин і тварин

Тематичний контроль 2

Популяція. ЕкоСИСТЕМА. Біосфера

Популяція

Екологічні чинники

Поняття про середовище існування

Біологічні адаптивні ритми організмів

Угрупування та екосистеми

Різноманітність екосистеми

Загальна характеристика біосфери

Роль живих організмів у біосфері

Тематичний контроль 3

Основи еволюційного вчення

Становлення еволюційних поглядів

Природній добір

Адаптації як результат еволюційного процесу

Макроеволюційний процес

Сучасні уявлення про фактори еволюції

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Гіпотези виникнення життя на Землі

Поява основних груп організмів

Тематичний контроль 4

Лабораторні роботи

Практичні роботи