GDZometr.ru

Географія. 8 клас. 2012р. Комплексний зошит для контролю знань

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

Частина 1

Фізико-географічне положення України

Варіант 1

Варіант 2

Карти - джерело географічної інформації

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний блок 1

Варіант 1

Варіант 2

Тектонічні структури

Варіант 1

Варіант 2

Рельєф

Варіант 1

Варіант 2

Мінерально-сировинні ресурси

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний блок 2

Варіант 1

Варіант 2

Кліматичні умови та ресурси

Варіант 1

Варіант 2

Озера, болота, водосховища

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний блок 3

Варіант 1

Варіант 2

Грунти і земельні ресурси

Варіант 1

Варіант 2

Рослинний покрив

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний блок 4

Варіант 1

Варіант 2

Частина 2

Природно-територіальні комплекси

Варіант 1

Варіант 2

Природні зони рівниннох частини України

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний блок 5

Варіант 1

Варіант 2

Українські Карпати. Кримські гори

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний блок 6

Варіант 1

Варіант 2

Геоекологічна ситуація в Україні

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний блок 7

Варіант 1

Варіант 2