GDZometr.ru

Географія. 8 клас. Зошит для контролю навчальних досягнень учнів. 2016 рік

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

Тематичний блок 1. Вступ. Географічна карта та робота з нею

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний блок 2. Геополітичний простір України

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний блок 3. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний блок 4. Клімат і кліматичні ресурси. Води суходолу і водні ресурси

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний блок 5. Рослинність. Тваринний світ України. Ландшафти України

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний блок 6. Населення України та світу

Варіант 1

Варіант 2

Робота для скоригованого семестрового оцінювання. 1 семестр

Варіант 1

Варіант 2

Робота для скоригованого семестрового оцінювання. 2 семестр

Варіант 1

Варіант 2