GDZometr.ru

Геометрія. 8 клас. 2010р. Комплексний зошит для контролю знань

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

Самостійна робота 1. Паралелограм і його властивості

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 2. Ознаки паралелограма

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 3. Прямокутник, ромб, квадрат і їх властивості

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 4. Трапеція та її властивості

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 5. Центральні й вписані кути

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 6. Вписані й описані чотирикутники

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 7. Теорема Фалеса Середня лінія трикутника

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 8. Середня лінія трапеції

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 9. Подібність трикутників за двома кутами

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 10. Подібність трикутників за двома сторонами і кутом між ними

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 11. Подібність трикутників за трьома сторонами

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 12. Середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 13. Теорема Піфагора

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 14. Застосування теореми Піфагора до розв’язування задач

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 15. Многокутники та їхні властивості

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 16. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника і трапеції

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 17. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

Варіант 1

Варіант 2

Самостійна робота 18. Розв’язування прямокутних трикутників

Варіант 1

Варіант 2

Контрольна робота 1. Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Контрольна робота 2. В писані та описані чотирикутники Теорема Фалеса. Середні лінії трикутника і трапеції

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Контрольна робота 3. Подібність трикутників

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Контрольна робота 4. Теорема Піфагора

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Контрольна робота 5. Многокутники Площі многокутників

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Контрольна робота 6. Розв’язування прямокутних трикутників

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Контрольна робота 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Картка контролю теоретичних знань 1

Варіант 1

Варіант 2

Картка контролю теоретичних знань 2

Варіант 1

Варіант 2

Картка контролю теоретичних знань 3

Варіант 1

Варіант 2

Картка контролю теоретичних знань 4

Варіант 1

Варіант 2

Картка контролю теоретичних знань 5

Варіант 1

Варіант 2

Картка контролю теоретичних знань 6

Варіант 1

Варіант 2

Картка контролю теоретичних знань 7

Варіант 1

Варіант 2

Графічний тренінг 1

Варіант 1

Варіант 2

Графічний тренінг 2

Варіант 1

Варіант 2

Графічний тренінг 3

Варіант 1

Варіант 2

Графічний тренінг 4

Варіант 1

Варіант 2

Графічний тренінг 5

Варіант 1

Варіант 2

Графічний тренінг 6

Варіант 1

Варіант 2

Графічний тренінг 7

Варіант 1

Варіант 2