GDZometr.ru

Геометрія. 9 клас. (12-річна програма)

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

Разділ 1. Координатна площина. Тригонометричні функціі кутів від 0 до 180

§ 1 Декартова система координат

Завдання 1

Завдання 2

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8 Задание 9 Задание 10 Задание 11 Задание 12 Задание 13 Задание 14 Задание 15 Задание 16 Задание 17 Задание 18 Задание 19 Задание 20 Задание 21 Задание 22 Задание 23 Задание 24 Задание 25 Задание 26 Задание 27 Задание 28 Задание 29 Задание 30 Задание 31 Задание 32 Задание 33 Задание 34 Задание 35 Задание 36 Задание 37 Задание 38 Задание 39 Задание 40 Задание 41 Задание 42 Задание 43 Задание 44 Задание 45

§ 2 Рівняння прямоі

Завдання 3

§ 3 Взаємне розміщення двох прямих

Завдання 4

§ 4 Тригонометричні функціі кутів від 0 до 180

Завдання 5

§ 5 Теорема синусів

Завдання 6

§ 6 Теорема косинусів

Завдання 7

§ 7 Розв'язання трикутників

Завдання 8

§ 8 Площа трикутника і чотирикутника

Завдання 9

§ 9 Метод площ у теоремах і задачах

Завдання 10

Розділ 2. Правильні багатокутник. Довжина кола. Площа круга

§ 11 Основні властивості правильних багатокутників

Завдання 12

§ 12 Довжина кола і дуги кола. Радіанна міра кута

Завдання 13

§ 13 Площа круга, кругового сегмента і сектора

Завдання 14

Готуємся до тематичного оцінювання №1

Варіант 1

Варіант 2

Готуємся до тематичного оцінювання №2

Варіант 1

Варіант 2

Готуємся до тематичного оцінювання №3

Варіант 1

Варіант 2

Готуємся до тематичного оцінювання №4

Варіант 1

Варіант 2

Завдання для повторения розділу 2

Розділ 3. Геометричні перетворення на площині

§ 14 Геометричні перетворення на площині та іх властивості

Завдання 15

Завдання 16

Завдання 17

Завдання 18

Завдання 19

Завдання 20

Завдання 21

§ 15 Подібність багатокутників

Завдання 22

§ 17 Розв'язування задач з використанням властивостей

Завдання 24

§ 18 Паралелmне перенесення на координатній площині

Завдання 25

§ 19 Перетворення симетріі на координатній площині

Завдання 26

Завдання 27

§ 20 Полярна система координат і перетворення повороту

Завдання 28

Готуємся до тематичного оцінювання №5

Вариант 1

Вариант 2

Розділ 4. Вектори на площині

§ 21 Поняття вектора

Практична работа 28

Практична работа 30

§ 22 Діі над векторами

Практична работа 31

Практична работа 33

§ 23 Розкланання вектора за двома неколінеарними векторами

§ 24 Координати вектора

Завдання 29

Практична работа 35

§ 25 Діі над векторами, що задані координатами

Завдання 30

§ 26 Скалярний добуток двох векторів

Завдання 31

§ 27 Векторний метод доведення теорем

Завдання 32

Готуємся до тематичного оцінювання №6

Варіант 1

Варіант 2

Завдання для повторення розділу 4

Розділ 5. Початкові відомості зі сетереометрі

§ 28 Основні засади побудови стереометріі

Завдання 33

§ 29. Взаємне розміцення прямих і площин у просторі

Завдання 34

§ 30. Багаторнники. Правильні багаторники

Завдання 35

§ 31. Призми. Об'єм просторовоі фігури

Завдання 36

§ 32. Піраміди

Завдання 37

§ 32. Тіла обертання

Завдання 38

Завдання для повторення розділу 5