GDZometr.ru

Хiмiя. 11 клас.

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

Розділ IX. Вуглеводи

Розділ VI. Спирти і феноли

Розділ VII. Альдегіди і карбонові кислоти

Розділ VIII. Естери. Жири

Розділ X. Азотовмісні органічні сполуки

Розділ XI. Синтетичні високомолекулярні сполуки