GDZometr.ru

Хімія. 11 клас. 2011 рік

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

Лабараторні досліди

Тестові завдання для самоперевірки знань після §12

Тестові завдання для самоперевірки знань після §19

§1. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук Бутлерова

§2. Явище ізомерії, структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

§3. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

§4. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин

§5. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їх роль в організмі

§6. Вітаміни як компоненти їжі, їх біологічна роль. Харчові добавки, Е-числа

§7. Органічні сполуки і здоров’я людини. Поняття про синтетичні лікарські препарати

§8. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини

§9. Природні джерела вуглеводнів. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання

§10. Нафта, її склад, властивості та продукти перегонки

§11. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Значення основних видів палива в енергетиці країни

§12. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини

§13. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

§14. Пластмаси

§15. Синтетичні каучуки

§16. Волокна. Штучні й синтетичні волокна

§17. Органічні сполуки в побуті

§18. Мило і синтетичні мийні засоби

§19. Органічні розчинники, їх застосування