GDZometr.ru

Хімія. 9 клас. (12-річна програма)

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

§ 1. Основні класи неорганічних сполук

§ 2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 3. Хімічні зв'язок

§ 6. Поняття про істинні розчини

§ 7. Розчинність речовин у воді

§ 8. Вода - полярний розчинник

§ 9. Кількісний склад рорзчину

§ 10. Електролітична дисоціація

§ 11. Дисоціація електролітів у водних розчинах

§ 12. Реакции обміну між розчинами електролітів. йонні рівняння

§ 13. Класифікація хімічних реакцій

§ 14. Оксисно-відовні реакціі

§ 15. Енергетичний ефект хімічних реакцій. Термохімічні рівняння

§ 16. Швидкість хімічних реакцій

§ 17. Каталіз

§ 18. Хімічна рівновага

§ 20. Метан

§ 21. Гомологи метану

§ 22. Етилен і ацетилен

§ 23. Поліетелен

§ 24. Метанол і етанол

§ 25. Гліцерин

§ 26. Оцтова кислота

§ 27. Жири

§ 28. Вуглеводи. Глюкоза

§ 29. Сахароза

§ 31. Целюлоза