GDZometr.ru

Інформатика. 7 клас. 2015р. Робочий зошит

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ

Моделі. Типи моделей

Етапи побудови інформаційної моделі

Підсумковий урок

РОЗДІЛ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Повторення (цикл). Алгоритми з повторенням

Алгоритми з повторенням

Алгоритми з розгалуженням

Висловлювання

Цикл з передумовою

РОЗДІЛ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР (Microsoft Office Excel 2007)

Електронні таблиці. Табличний процесор Microsoft Office Excel 2007

Уведення та редагування даних в Excel 2007

Форматування об’єктів електронної таблиці

Виконання обчислень у табличному процесорі Excel 2007

Використання вбудованих функцій у табличному процесорі Excel 2007

Діаграми в Excel 2007

Підсумковий урок

РОЗДІЛ 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Розв'язування компетентнісних задач

Навчальні проекти

Підсумковий урок