GDZometr.ru

Інформатика. 7 клас. 2015р.

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

Практичні роботи

1.1. Поштова служба Інтернету

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

1.2. Вкладання файлів

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

1.3. Використання адресної книги

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

2.1. Моделі. Типи моделей

Запитання для поторення вивченого

Дайте відповіді на питання

2.2. Етапи побудови інформаційної моделі

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

2.3. Карти знань. Редактор карт знань

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

3.1. Повторення (цикл). Алгоритми з повторенням

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

3.2. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

3.3. Алгоритми з розгалуженням

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

3.4. Цикли з передумовою

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

4.1. Електронні таблиці. Табличний процесор Microsoft Office Excel 2007

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

4.2. Уведення та редагування даних в Excel 2007

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

4.3. Форматування об’єктів електронної таблиці

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

4.4. Виконання обчислень у табличному процесорі Excel 2007

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

4.5. Використання вбудованих функцій у табличному процесорі Excel 2007

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

4.6. Діаграми в Excel 2007

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

4.1. Електронні таблиці. табличний процесор LibreOffice Сalc

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

4.2. Уведення та редагування даних в calc

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

4.3. Форматування об'єктів електронної таблиці

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

4.4. Виконання обчислень у табличному процесорі LibreOffice calc

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

4.5. Використання вбудованих функцій у табличному процесорі LibreOffice calc

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

4.6. Діаграми в LibreOffice calc

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання

5.1. Розв'язування компетентнісних задач

Запитання для повторення вивченого

Дайте відповіді на питання