GDZometr.ru

Інформатика. 8 клас. 2016 рік

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

1.1. ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС. КОДУВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ ПРОЦЕС

1.2. КОДУВАННЯ СИМВОЛІВ

1.3. ДВІЙКОВЕ КОДУВАННЯ

2.1. АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА

2.2. ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ

2.3. ІСТОРІЯ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙ НИХ ПРОЦЕСІВ. ВИДИ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРІВ

2.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕ РИС ТИКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.5. СТИСНЕННЯ І АРХІВУВАННЯ ДАНИХ

3.1. СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ В ТЕКСТОВО МУ ДОКУМЕНТІ СИМВОЛІВ, КОЛОНОК, СПИСКІВ

3.2. ТАБЛИЦІ В ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТАХ

3.3. СТВОРЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

3.4. СТВОРЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

4.1. ОПРАЦЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА

4.3. РОЗМІЩЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ФАЙЛІВ В ІНТЕРНЕТІ

5.1. КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ І МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

5.2. ПОДІЇ. ОБРОБНИКИ ПОДІЙ

5.3. КНОПКА

5.4. НАПИС

6.1. ПОЛЕ. ВЕЛИЧИНИ, СТАЛІ І ЗМІННІ ВЕЛИЧИНИ. ВЛАСТИВОСТІ ЗМІННИХ

6.2. НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

6.3. ЛОГІЧНІ ВИРАЗИ. ЗМІННІ ЛОГІЧНОГО ТИПУ. ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ

6.4. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ

6.5. ПРАПОРЦІ. ПОЛЕ З РОЗКРИВНИМ СПИСКОМ. ПЕРЕМИКАЧІ

6.6. ЦИКЛ З ЛІЧИЛЬНИКОМ

6.7. ЦИКЛ З ПЕРЕДУМОВОЮ

6.8. ВІДОБРАЖЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

7.1. АБСОЛЮТНІ, ВІДНОСНІ Й МІШАНІ ПОСИЛАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОРІНКИ

7.2. ПРИЗНАЧЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ, СТАТИСТИЧНИХ, ЛОГІЧНИХ МАТЕМАТИЧНИХ

7.3. СТВОРЕННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАГРАМ РІЗНОГО ТИПУ

7.4. УПОРЯДКОВУВАННЯ ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ. АВТОМАТИЧНІ ТА РОЗШИРЕНІ ФІЛЬТРИ

7.5. ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ. УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ