GDZometr.ru

Фізика. 8 клас. 2016р.

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

Вправи 1-21

Вправа 1

Вправа 2

Вправа 3

Вправа 4

Вправа 5

Вправа 6

Вправа 7

Вправа 8

Вправа 9

Вправа 10

Вправа 11

Вправа 12

Вправа 13

Вправа 14

Вправа 15

Вправа 16

Вправа 19

Вправа 20

Вправа 21

§1. Тепловий стан тіл.Температура та її вимірювання

§2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

§3. Внутрішня енергія

§4. Способи зміни внутрішньої енергії

§5. Теплопровідність

§6. Конвекція

§7. Випромінювання

§8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти

§9. Тепловий баланс

§10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали

§11. Плавлення та кристалізація

§12. Питома теплота плавлення

§13. Випаровування та конденсація

§14. Кипіння. Питома теплота пароутворення

§15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

§16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

§17. Деякі види теплових двигунів

§18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

§19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія

§20. Електричне поле

§21. Механізм електризації. Електроскоп

§22. Закон Кулона

§24. Дії електричного струму

§25. Джерела електричного струму

§26. Електричне коло та його елементи

§27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

§28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

§29. Електричний опір. Закон Ома

§30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

§31. Послідовне з’єднання провідників

§32. Паралельне з’єднання провідників

§33. Робота і потужність електричного струму

§34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца

§35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

§36. Електричний струм у металах

§37. Електричний струм в електролітах

§38. Застосування електролізу

§39. Електричний струм у газах

Завдання для самоперевірки до розділу 1

Лабораторна робота 1

Лабораторна робота 2

Лабораторна робота 3

Лабораторна робота 5