GDZometr.ru

Історія України. 8 клас. 2011р. Комплексний зошит

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

Тема 1. Українські землі в ХVІ ст.

Соціальна структура українського суспільства та економічне життя

Варіант 1

Варіант 2

Становище церкви. Умови розвитку культури

Варіант 1

Варіант 2

Узагальнюючий контроль

Варіант 1

Варіант 2

Тема 2. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

Зростання магнатського землеволодіння. Морські походи козаків

Варіант 1

Варіант 2

Митрополит П. Могила. Розвиток культури

Варіант 1

Варіант 2

Узагальнюючий контроль

Варіант 1

Варіант 2

Тема 3. Початок національно-визвольної війни українського народу середини XVІІ ст. Відродження Української держави

Передумови Національно-визвольної війни. Розгортання Національно-визвольної війни в 1648—1649 рр.

Варіант 1

Варіант 2

Воєнно-політичні події 1650—1653 рр. Українські землі в системі міжнародних відносин

Варіант 1

Варіант 2

Узагальнюючий контроль

Варіант 1

Варіант 2

Тема 4. Українські землі в 60—80-ті рр. ХVІІ ст.

Гетьман І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика

Варіант 1

Варіант 2

Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини

Варіант 1

Варіант 2

Узагальнюючий контроль

Варіант 1

Варіант 2

Тема 5. Українські землі наприкінці XVІІ — у першій половині XVІІІ ст.

Гетьманщина наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст.

Варіант 1

Варіант 2

Становище в Україні після Полтавської битви

Варіант 1

Варіант 2

Узагальнюючий контроль

Варіант 1

Варіант 2

Тема 6. Українські землі в другій половині XVІІІ ст.

Гетьман К. Розумовський, його діяльність

Варіант 1

Варіант 2

Соціально-політичне та економічне становище на Правобережній Україні, у Галичині, на Буковині та Закарпатті

Варіант 1

Варіант 2

Узагальнюючий контроль

Варіант 1

Варіант 2