GDZometr.ru

Історія України. 9 клас. 2011р. Комплексний зошит

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

Вступ. Тема 1. Формування української модерної нації. Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії наприкінці 18 - у першій третині 19 ст.

Формування української модерної нації

Варіант 1

Варіант 2

Вплив міжнародних відносин на землі України у першій третині 19 ст.

Варіант 1

Варіант 2

Поширення ідей Просвітництва в Західній Україні

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний контроль

Варіант 1

Варіант 2

Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині 19 ст.

Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперії

Варіант 1

Варіант 2

Утворення Кирило-Мефодіївського братства

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний контроль

Варіант 1

Варіант 2

Тема 4. Культурне життя на українських землях наприкінці 18 - у першій половині 19 ст.

Особливості розвитку культури

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний контроль

Варіант 1

Варіант 2

Тема 5. Модернізація українського суспільства у другій половині 19 ст.

Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки в західноукраїнських землях

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний контроль

Варіант 1

Варіант 2

Тема 6. Національна ідея і заходи для досягнення державної окремішності. Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні

Зіткнення російської, польської, німецької та австрійської національних ідей

Варіант 1

Варіант 2

Відродження громадівського руху в 70—90-х рр. 19 ст.

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний контроль

Варіант 1

Варіант 2

Тема 8. Культурне життя України в другій половині 19 ст.

Особливості розвитку культури. Освіта

Варіант 1

Варіант 2

Тематичний контроль

Варіант 1

Варіант 2