GDZometr.ru

Українська література. 9 клас. 2009р. Комплексний зошит

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

Повторення та узагальнення вивченого у 5-9 класах

Варіант 1

Варіант 2

Тестові контрольні роботи

Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література: найдавніші рукописні книги. Література Середньовіччя, Ренесансу і бароко

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Давня українська література: поезія, драматургія. Творчість Г. Сковороди. Нова українська література: творчість І. Котляревського

Варіант 1

Варіант 2

Творчість Г. Квітки-Основ’яненка, поетів-романтиків, М. Гоголя

Варіант 2

Варіант 3

Творчість Т. Шевченка

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Література ХХ століття. Література рідного краю

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Поточні перевірочні роботи

І. Котляревський

Г. Квітка-Основ’яненко

Т. Шевченко

П. Куліш